Ik heb mijn eerste projectsubsidies binnengehaald! Ik schreef een dossier voor het project ‘Poèmes d’amour – verrukkelijke versiersels van vrouwelijke componistes’ van Triotique. De commissie vond het een waardevol project en gaf als advies om ons het volledige bedrag toe te kennen 😊 daar zijn wij uiteraard superblij mee!

Deze subsidies kaderen in het decreet Bovenlokale Cultuurwerking, dat in 2019 van start ging. Het zijn subsidies van de Vlaamse Overheid die je 2 keer per jaar kunt aanvragen, voor projecten die het puur lokale overstijgen en een of andere samenwerking inhouden. Het dossier wat je moet opstellen is een stuk lichter dan dat van het Kunstendecreet (om Vlaamse projectsubsidies aan te vragen) en ik heb het gevoel dat je bij het Kunstendecreet ook echt al een zekere naambekendheid moet hebben, omdat je dan als uithangbord van de Vlaamse cultuur beschouwd wordt (en moet bewezen hebben dat je dat verdient). De bovenlokale subsidies zijn laagdrempeliger en een mooi opstapje als eerste subsidies voor een klein ensemble als het onze!

Bij het schrijven van het dossier kreeg ik erg waardevolle hulp van de organisatie Op/Til, die gespecialiseerd zijn in de bovenlokale subsidies. Bij hen kun je een 1-op-1 consult aanvragen en je project overlopen, en dan krijg je feedback over je dossier en zeggen ze waar je nog op zou kunnen inzetten enzo. Dat werd heel erg geapprecieerd! Op hun website kun je bovendien alle info vinden over deze subsidies: https://www.cultuuroptil.be/15-mei-2022-deadline-subsidies-bovenlokale-cultuurprojecten/

Ons project ‘Poèmes d’amour’ gaat in maart in première en spelen we dan 5 keer verspreid over Vlaanderen. Meer info via deze link!